Luxe vakantiehuizen

Disclaimer

  

Het aanbod aan vakantieverblijven op de website van VillaLuxe is vrijblijvend en gebeurt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. VillaLuxe is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Mocht u iets tegenkomen dat niet correct is, stellen wij het zeer op prijs als u ons daarvan op de hoogte brengt.


Juistheid van gegevens

Op de website van VillaLuxe wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Wij hechten veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden de organisatie van VillaLuxe niet. Prijswijzigingen voorbehouden; de op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle vakantieverblijven zijn de algemene voorwaarden van toepassing die bij dat huis aangegeven worden. Tijdens het boekingsproces dient u deze voorwaarden te accepteren, alvorens u definitief kunt boeken.


Websites van derden

De website van VillaLuxe kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.


Onderlinge verwijzingen

Linken en verwijzen naar pagina’s van VillaLuxe mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.


Copyright

De site van VillaLuxe is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overige gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming van ons is verkregen.